Stavba domů svépomocí

Kutilové a zajímavé nápady

Přidal katerinadoul, dne 29. 09. 2016,  0x


Chcete si postavit svůj vysněný domeček? Nevíte, co vše je potřeba, když se chcete obejít bez stavební firmy? Tak pozorně čtěte, zkusíme vám popsat nejdůležitější kroky.

Výběr pozemku pro stavbu domu

Prvním vaším krokem by logicky měl být výběr a koupě pozemku. Výběr pozemku závisí na vašich finančních možnostech, velikosti domu, který chcete postavit, a vašich požadavcích na občanskou vybavenost. Průměrná velikost pozemku se dnes pohybuje okolo 700 – 900 m2. Pokud však chcete na svém pozemku bazén, zahradu a třeba pergolu, určitě vyberte pozemek větší.

Administrativa související se stavbou domu

Jestli můžete vůbec na pozemku stavět, kde a jak velký dům, zda se dá napojit na inženýrské sítě – elektrika, plyn, vodovod a kanalizace, co kdo může postavit v okolí vašeho pozemku – tyto důležité informace získáte z územního plánu. Před koupí si ověřte v listu vlastnictví, jestli na pozemku neváznou nějaká omezení – věcné břemeno, předkupní právo či dokonce zástavní právo.

Když už jste vybrali pozemek a koupili, čekají vás úřady a administrativa. Pokud nechcete vybírat dům z katalogu, navštivte architekta, který vám vypracuje návrh a dále spolupracuje s projektantem. Když máte zpracovaný projekt, čeká vás návštěva příslušného Stavebního úřadu s žádostí o vydání stavebního povolení. K žádosti  je třeba přiložit:

 • projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou v souladu s územně plánovací dokumentací (příp. dokumenty, které mohou tuto dokumentaci nahradit - viz § 111)
 • doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu - tato dokumentace musí odpovídat obecným požadavkům na výstavbu
 • závazná rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy
 • identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku
 • základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění
 • údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět
 • vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, je-li třeba, aby umožnil provedení stavebního záměru 
 • plán kontrolních prohlídek stavby

Na vydání stavebního povolení má úřad lhůtu 60 dnů. Pokud nezačnete stavět do dvou let od vydání stavebního povolení, povolení pozbývá platnosti.

Dalším krokem je vytyčení pozemku. Od projektanta proto zamiřte k geodetovi, který provede zaměření a vytyčení pozemku. Když máte veškerá povolení a papírování hotové, můžete se pustit do základů.

Základní kroky při stavbě domu svépomocí

 1. Prvním krokem je sejmutí ornice, to se provádí stavebními stroji, ornici umístěte na místo, kde po celou stavbu nebude překážet. Poté byste opět měli požádat geodeta o vytyčení stavby. Následně už můžete kopnout do země. 
 2. Základy domu – v tomto případě bude nejvhodnější a nejrychlejší rovněž použít stavební stroje. Musíte vyhloubit stavební jámu pro základy domu, případný sklep a spáry pro vedení sítí.  Geodet vytyčí nulu a povrch se srovná do roviny tak, aby byl nižší o šířku základové desky. Položíte zemnící drát a zabetonujete základové spáry - s tím byste měli začít hned po výkopu a vyčištění, aby vám do toho nezapršelo a do spár se nedostalo bahno.
 3. Po vylití základové desky a izolaci proti vodě, radonu a tepelné izolaci se pusťte do svislých nosných konstrukcí. Dobře volte materiály, které na stavbě použijete. Zároveň s nosnými konstrukcemi postavte komín, případně větrací šachtu. Na svislé nosné konstrukci se poté zhotoví bednění, které následně po uložení armovacích želez zalijte betonem. Díky tomu vám vznikne železobetonový věnec nezbytný pro stabilitu celého domu. Poté následuje zhotovení stropu dle výběru materiálu.
 4. V případě přízemního rodinného domu následuje zhotovení střešní konstrukce, dokončení komínu a položení střešní krytiny, okapů a hromosvodů. 
 5. Vnitřek domu rozdělte pomocí sádrokartonových nebo zděných příček.
 6. Teď je řada na odbornících, kteří vám provedou vodoinstalatérské, plynoinstalatérské, elektrikářské a topenářské práce.
 7. Následuje omítání vnitřních stěn, tepelná izolace podlah a jejich dokončení, osazení oken a dveří, položení podlahové krytiny a vymalování vnitřních stěn.
 8. Poté se zaměřte na koupelnu a obložte ji.
 9. Zvenku podle potřeby můžete udělat tepelnou izolaci a poté omítky včetně konečné fasády a závěrečné dokončení okapů na střeše, kanalizace na pozemku a terénní úpravy. 

Orientační rozpočet

 • projekt vč. poplatků (radon, požární zpráva apod.) - 50 000 Kč
 • správní poplatek stavebnímu úřadu - 6 000 Kč
 • zaměření domu - 5 000 Kč
 • kámen do základů - 4 000 Kč
 • stavební dozor - 9 000 Kč
 • zemní práce - 11 000 Kč
 • beton B15 - pasy 22 cm3 - 50 000 Kč
 • ztracené bednění - 15 000 Kč
 • odpady (trubky, kolena apod) - 7 000 Kč
 • beton C20 - do ztraceného bednění - 40 000 Kč
 • kari sítě + tyče na věnec - 17 000 Kč
 • štěrkopískový podsyp desky - 25 000 Kč
 • deska - B25 35 m3 + pumpa - 80 000 Kč
 • cihly porotherm + překlady, vápno, cement - 160 000 Kč
 • železobetonový věnec - 8 000 Kč
 • příčkovky, cihly do štítů, lepidlo, cement, vápno - 50 000 Kč
 • věncovky + cement - 9 000 Kč
 • vazníky - 90 000 Kč
 • tašky, laťování, folie apod. - 102 000 Kč
 • klempířské práce - 30 000 Kč
 • okna plastová, dveře - 160 000 Kč
 • elektroinstalace - 66 000 Kč
 • voda, odpady, wc, podomítkové baterie - 28 000 Kč
 • omítky + štuky - 27 000 Kč
 • podbytí - 12 000 Kč
 • vodoinstalace - 15 000 Kč
 • rozvody topení - 86 000 Kč
 • polystaren + anhydrit - 98 000 Kč
 • obklady, dlažby, krytiny, vana - 52 000 Kč
 • sádrokartony, izolace na stropy, půdní schůdky - 130 000 Kč
 • projekt na vodovodní přípojku - 5 000 Kč
 • připojení na vodu do šachty - 15 000 Kč
 • projekt na plynovou přípojku a připojení - 13 000 Kč
 • elektřina - 14 000 Kč
 • kotel na plyn + radiátory apod. - 110 000 Kč
 • barva - pro interier - 5 000 Kč
 • vnitřní elektro + zásuvky, vypínače, apod - 47 000 Kč
 • interiérové dveře - 47 000 KčKomentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.