Revize hromosvodů - jak často

Praktické rady

Přidal katerinadoul, dne 22. 08. 2016,  0x


Hromosvod nebo také bleskosvod je zařízení, které chrání objekt před úderem blesku, tedy před tepelnými a mechanickými účinky blesku. Funguje tak, že vytváří vodivou cestu k svedení výboje do země, tzv. uzemnění. Má v podstatě tři části, první částí je jímací tyč, druhá část je svod a poslední je zemnící část v podobě zemnící tyče, desky či drátů uložených v zemi. V Evropě je za vynálezce považován Prokop Diviš, který umístil první hromosvod v Příměticích u Znojma v roce 1754. Ve světě pak je jako vynálezce hromosvodu známý Benjamin Franklin.

Instalace hromosvodu 

Podle stavebního zákona a prováděcí vyhlášky musí mít hromosvod objekt, v němž může dojít k ohrožení života či poškození majetku, tedy každý rodinný dům. Hromosvod je tak součástí protipožární ochrany. Toto ochranné zařízení chrání elektrické a datové rozvody v objektu. Celá hromosvodní soustava musí být tak neustále v pořádku. Proto je nutné provádět pravidelnou revizi. Není nic nebezpečnějšího, než špatně fungující hromosvod. 

Revize se provádí z různých důvodů. Prvním důvodem je nově namontovaný hromosvod, tedy tzv. výchozí revize. Před prvotním uvedením do provozu je nutná kontrola. Druhým typem revizí je periodická revize, kdy se pravidelně kontroluje hromosvodní zařízení. Četnost povinných revizí se řídí vyhláškou. U rodinných domů se vyžaduje vizuální kontrola hromosvodů každé 2 roky, úplná revize každé 4 roky, ovšem u hromosvodů zřízených do roku 2009 je nutná pravidelná kontrola každých 5 let. Kromě výchozích a periodických revizí jsou také mimořádné revize. Ty se provádí například po úderu blesku.

Revize hromosvodu

Revize provádí revizní technik, který má platné oprávnění k výkonu revizí. Tento technik provede kontrolu a podá zprávu o stavu zařízení. Cena se vždy liší podle velikosti objektů, ale průměrná cena za revizi hromosvodu se pohybuje kolem 1100 Kč. Ovšem mnohem dráž by vás vyšla případná oprava, neboť bez provedené revize se s vámi v případě zásahu blesku pojišťovna nebude vůbec bavit.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.