Kdy a jak roubovat švestky

Zahrada

Přidal janapk, dne 19. 06. 2016,  0x


Někdy se stane, že nám švestky neplodí. Příčinou u cizosprašných odrůd může být nepřítomnost opylovače. V takovém případě je nezbytné naroubovat vhodnou opylovací odrůdu na stávající stromek, a to nejméně na jednu hlavní větev. Dalšími důvody pro přeroubování švestek jsou houbové choroby nebo růst malých či jinak nekvalitních plodů.

Příprava roubu

Rouby si v případě švestek připravujeme v lednu ve dnech, kdy nemrzne. Odebereme zdravý vyzrálý jednoletý výhon z jižní strany koruny. Na roubování starších stromů (max. do 10 let) si připravíme delší roub s 5 - 8 pupeny, u roubování podnoží používáme většinou krátký roub se 2 - 3 pupeny. Musí být taky dostatečně silný,nejméně asi o průměru tužky. Takto odebrané rouby uchováváme v chladu, aby nezačaly rašit ani neuschly.

Způsoby roubování:

Existuje poměrně velká řada způsobů, jak naroubovat strom: běžná i anglická kopulace (také družení), roubování za kůru, sedélkování, plátkování, na kozí nožku, do rozštěpu, Tittelův způsob, na klínek…

U švestek se však nejčastěji používají dva způsoby, které mají vysokou úspěšnost, proto se budeme věnovat jen jim.

Kdy a jakým způsobem roubovat švestku

Švestky se nejčastěji s úspěchem roubují od března kopulací a v době květu též za kůru.

Kopulací je možné roubovat, dokud vydrží nenarašené rouby a zásadně na jednoleté výhony. Na roubu si připravíme proti pupenu šikmý řez cca 3x větší než je průměr roubu. Stejný řez připravíme na výhonu, na který budeme roubovat. Měl by mít stejný průměr jako roub, aby se kryla kambia (pletivo). Je možné mít roub o něco slabší než je podnož, pak se kambia kryjí jen na jedné straně, silnější než podnož být nesmí.

Výhon v místě roubování ošetříme štěpařským voskem, stejně i konec roubu, a převážeme páskou.

Pod kůru je možné roubovat u silnějších podnoží. Na roubu se udělá dlouhý táhlý řez, aby co největší plocha srostla s podnoží. Na té se kolmo nařízne kůra, odchlípne se a za ní se vsune připravený roub. Na silnější podnož můžeme dát i více roubů. Opět klasicky ošetříme a ovážeme. Roubování za kůru provádíme během vegetační doby, kdy je strom plný mízy a žene ji do větví. I roub už může být narašený.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.