Jak se pozná kůrovec

Zahrada

Přidal janapk, dne 29. 08. 2016,  0x


Kůrovci jsou skupina brouků velkých od 1 do 9 mm, živí se buď přímo lýkem a dřevem stromů nebo podhoubím ambróziových hub, které rostou v komůrkách ve dřevě. Někteří kůrovci si tyto houby pěstují a podhoubí přenáší ze stromu na strom.

Ve skupině kůrovců je asi 6000 rozmanitých druhů, jestliže ale mluvíme o kůrovci ve spojení s lesními kalamitami, jedná se téměř vždy o lýkožrouta smrkového (Ips typographus).

Lýkožrout obvykle napadá pouze stromy staré a oslabené, s poškozenými kořeny nebo schnoucích na hodně prosluněných místech. Pokud se ale přemnoží, velmi rychle se přestěhuje i na stromy zdravé a dokáže v lese způsobit obrovské škody.

Jak zjistíte přítomnost lýkožrouta neboli kůrovce

V případě, že se kůrovec nastěhuje na zdravý strom, zjistíte jeho přítomnost podle kapiček pryskyřice, jimiž ho strom „zalije“. Takto se ojedinělému nájezdu dokáže ubránit, jestli se ale útok kůrovce opakuje, strom oslabuje a podlehne. Kapky pryskyřice hledejte v místech těsně pod zelenými větvemi - v případě smrků je to od 10 m výš – jsou dobře viditelné proti slunci.

Již napadený strom poznáme podle „drtinek“, což jsou jemné piliny vznikající hlodáním kůrovců do dřeva při budování chodbiček. Drtinky se zachytí na kůře ve spodní části stromu nebo je najdeme kolem stromu. Při bližším zkoumání najdete na kmeni závrty od samců kůrovce, kterými pronikli do stromu.

V poslední fázi se přidává odpadávání kůry a hnědnutí jehličí. Tou dobou už je zkáza dokonána a lýkožrout se stěhuje na další strom.

Jestliže máte na pozemku smrk, který napadl kůrovec, jediné možné řešení je jeho likvidace. Účinné je to ale pouze v době, kdy je strom ještě zelený, pak dojde i k záhubě kůrovce odkorněním a postřikem. V době, kdy z něj kůra již opadává sama a strom usychá, jeho odstranění lýkožrouta neohrozí, protože už v něm není.

Další kůrovci, s nimiž se můžete setkat, je bělokaz švestkový, který žije pod kůrou ovocných stromů a je postrachem sadařů, drtník ovocný, jehož byste našli přímo ve dřevě stromu a v uskladněném dřevě můžete narazit na dřevokaza čárkovaného.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.