Jak postavit trubkové lešení

Kutilové a zajímavé nápady

Přidal katerinadoul, dne 18. 09. 2016,  1x


Jestliže vás čekají stavební práce okolo domu a nevyhnete se výškám, budete jistě potřebovat lešení. Na trhu existujte několik druhů lešení - trubkové, rámové či pojízdné. Jedním z nejčastějších, praktických a spolehlivých je trubkové lešení. Pokud jste alespoň trochu zruční, trubkové lešení zvládnete postavit přibližně ve třech až čtyřech lidech. Nezapomínejte ovšem na dodržování zásad, neboť je důležité, aby postavené lešení bylo naprosto bezpečné.

Jak sestavit trubkové lešení

Každé trubkové lešení se skládá z kovových trubek, upínacích hákových spojek, nastavovacích spojek a kovových nánožek. Před samotnou stavbou je potřeba učinit několik kroků. V první řadě zkontrolujte veškeré části lešení, zda nejsou poškozené a hlavně zda vám nic nechybí. Dalším krokem před montáží každého lešení je úprava prostoru, kde bude lešení stát. Každá podklad je nezbytné dobře urovnat a zpevnit. 

Sloupky budete stavět na podkladní prahy, které jsou nejčastěji z fošen. Jakmile máte rozmístěné podkladní prahy, můžete se vrhnout na samotnou stavbu. Ze dvou trubek a příčníků spojte nosné rámy. Jakmile máte dva, vztyčíte je a spojíte pomocí podélníků. Poté vztyčíte další dva rámy a opět pomocí dvou podélníků uchytíte k prvnímu rámu. Následně vyrovnejte dílčí konstrukci, a to jak ve vodorovném, tak svislém směru.

Nezapomínejte ani na osázení a upevnění pomocí úhlopříčného ztužení, kotvení nebo vzepření. V montáži dalšího patra pokračujte až po úplném dokončení patra předchozího včetně úhlopříčného ztužení a kotvení.

Jaké rozestupy u trubkového lešení dodržovat

Podlaha u trubkového lešení by měla mít alespoň 80 cm a výška jednotlivých pater by měla být 1,8 m. Mezera mezi objektem a vnitřním okrajem podlahy lešení nesmí být větší než 0,25 m. Vždy dbejte především na bezpečnost a doporučené zásady nepodceňujte.

Bezpečnost a stavba trubkového lešení

Důležité je kotvení, které se provádí buď do pevných částí objektu, či do pevných konstrukcí. Z hlediska bezpečnosti nesmíte zapomenout ani na zábradlí. Volné okraje podlah lešení, které jsou výše než 1,5 m nad zemí, je nutné ohradit alespoň jednotyčovým zábradlím. U podlah výše než 2 m musí být zábradlí dvoutyčové. Tyče zábradlí vždy připevněte na vnitřní stranu sloupků, a to nejvýše 1,1 m nad podlahou. 

Abyste se dostali do vyšších pater lešení, musíte použít žebřík. Optimální je sklon 3:1, ovšem mohou být použity i svislé žebříky. Ve dvou patrech však nesmí být žebříky nad sebou. Žebřík by měl podlahu přesahovat přibližně o 1,1 m.

Konstrukce lešení musí tvořit tuhý celek odolný vůči překlopení, posunutí i vybočení. Modernější, bezpečnější a rychlejší na montáž jsou oproti trubkovému lešení ale rámová lešení. Pokud se vám nechce do stavby lešení, nechte si pomoct od odborníků, kteří přijedou a zaměří prostor, poté vám lešení postaví a samozřejmě i demontují.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .
Tomass

Tomass 24. 04. 2018 17:53:50
0

Návod najdete i zde: https://www.inleseni.cz/newsdetail/navod-na-montaz-trubkoveho-leseni_8