Jak odstranit vlhkost ze zdiva

Praktické rady

Přidal janapk, dne 28. 04. 2016,  0x


Vlhkost v domě negativně ovlivňuje životnost stavby, ale také zdraví svých obyvatel. S vlhkými zdmi bojují hlavně majitelé starších domů s porušenou nebo chybějící hydroizolací. Bez izolace proti vlhkosti může voda ze země vzlínat zdmi až do obytných místností. Na zdech se pak tvoří vlhké mapy se solnými výkvěty. Zpočátku jsou jen neestetické, později poskytnou výborné podmínky pro růst plísní, rozpadání omítky a následně i zdiva.

Příčiny vlhkých zdí v domě

Právě zjištění příčiny je prvním krokem, který je potřeba udělat, abychom dům zbavili vlhkých zdí. Kromě špatné izolace může být příčinou vlhkosti v konstrukci domu přirozená navlhavost materiálu, smáčení protékající vodou - například z potoka a podobně, vlhkost stavby může způsobit i tlaková voda nebo vysoká hladina spodní vody. Stejné následky jako vzlínající vlhkost mohou mít i vzlínající soli, které jsou přenášeny vlhkostí do zdiva a působí destruktivně na konstrukci domu.

Způsoby odstranění vlhkosti ze zdí

V již vlhkých místnostech je možné použít vysoušeče a odvlhčovače. Ty nasávají vlhký vzduch, který ochladí až na teplotu rosného bodu. Tím ztratí schopnost držet vodu a ta zkondenzovaná kape do sběrné nádoby. Do místnosti se vrací vysušený vzduch. Tyto přístroje nebývají hlučné a v interiéru nepůsobí rušivým dojmem. Vysušené zdi pak můžeme ošetřit sanační omítkou, ideálně s provzdušňovací přísadou.

Tradiční metody, jako je podřezání zdi, oklepání omítky a natažení sanační, či další mechanické zásahy do stavební konstrukce jsou náročné fyzicky, časově i finančně. Mnohdy jsou i nedostatečné nebo z konstrukčního hlediska neproveditelné.

Relativně malý stavební zásah vyžaduje odvodnění základů stavby zvenčí - po obvodu zdi se vykope odvětrávací šachta pro odtok vody, do ní je vložena drenáž a vše zasypáno štěrkem, který je vysoce vodopropustný. 

Jednou z účinných alternativ je také nízkotlaká injektáž, kterou do zdiva aplikujeme dodatečnou hydroizolační vrstvu. Toto řešení odstraní vlhkost ze stěn definitivně a metodu lze použít univerzálně pro všechny druhy vyzdívky. 

Elektrofyzikální metoda využívá principu elektroosmózy. Zjednodušeně řečeno vzlínání vody brání elektrické pole působící na molekuly vody. Funkčnost metody je závislá na přívodu elektřiny. V některých případech může elektroosmóza představovat prakticky jedinou možnost při odvlhčování podzemních sklepních prostor. Tato metoda je neinvazivní, není náročná z hlediska provedení i materiálů, a je i ekonomicky přijatelná.

Chemická injektáž je vhodná např. u historických budov, kde nepřichází v úvahu podřezávání. Do zdiva se navrtá řada otvorů, do kterých se napustí chemikálie, která pronikne do pórů zdiva a vytvoří souvisle nasycenou vrstvu, která má hydroizolační účinky.

Rada na závěr: příčin vlhkosti zdiva a metod jejich odstranění je mnoho. Abyste zvolili nejlepší řešení, je vhodné se poradit s odborníky.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.