Jak funguje tepelné čerpadlo

Praktické rady

Přidal janapk, dne 28. 04. 2016,  0x


Tepelná čerpadla jsou ekologické zdroje tepla, jejich provoz je ohleduplný k životnímu prostředí. I to je důvod, proč jsou tepelná čerpadla výrazně podporována Státním fondem životního prostředí v dotačním programu Zelená úsporám. Peníze, které zaplatíte za tepelné čerpadlo se Vám při současných cenách energií velmi rychle vrátí zpět na dosažených úsporách. Při financování domu hypotékou se při instalaci tepelného čerpadla zvýší měsíční splátka asi o 1 200 korun, ale platby za energie se sníží o 2 500 korun. Roční úspora je tedy přibližně 16 000 korun. A přitom nemusíte pro teplo v domě vynaložit žádné úsilí.

Na jakém principu tepelné čerpadlo funguje?

Tepelné čerpadlo pracuje na podobném principu, na jakém pracují třeba ledničky. Pracuje podle tzv. Carotova cyklu, což je kruhový cyklus, při kterém se energie odebíraná z okolí převádí na vyšší teplotní úroveň a tak se může použít k vytápění. Většinou se tak děje kompresí a zkondenzováním chladiva, které v kondenzátoru předá skupenské teplo a je znovu vpuštěno do oběhu, kde se odpaří a cyklus se opakuje. V tomto uzavřeném oběhu cirkuluje specifická teplosměnná látka s extrémně nízkým bodem varu. Pro stanovení účinnosti čerpadla pak musíme mít na zřeteli poměr vyrobeného tepla k odebrané energii, to je topný faktor čerpadla.

Druhy tepelných čerpadel

Podle zdroje tepla a podle druhu teplosměnného média rozeznáváme několik typů tepelných čerpadel:

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch

Jedná se o běžně známou klimatizaci, kterou se dá v případě potřeby místnost ochlazovat i vytápět. Tento typ tepelných čerpadel je investičně nejvýhodnější.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Vychází z čerpadla vzduch/vzduch, je k němu ale připojen tzv.Hydrobox, kterým se teplo přivádí do topné vody. Výhodou zařízení jsou nízké pořizovací náklady a nenáročná instalace.

Tepelné čerpadlo země/voda

Energii ze země odebíráme pomocí horizontálního plošného kolektoru, nebo z vertikálního vrtu. Na 1 kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca 30 m2 pozemku. U vrtu je třeba počítat s jeho regenerací, často se teplo odnímá z více vrtů.

Tepelné čerpadlo voda/voda

Voda se převádí z jedné studny do druhé přes výparník.  Může dojít k vyčerpání studny. Tento způsob se u nás v podstatě nepoužívá vzhledem k jeho náročnosti na podmínky a údržbu.

Výhody použití tepelného čerpadla

Asi největší výhodou topení tepelným čerpadlem, je vysoká míra komfortu, který ocení lidé, co dříve topili kotli na uhlí, dřevo nebo krbovými vložkami.  S tepelným čerpadlem se nemusíte starat o zásoby paliva, v zimě o topení a vynášení popela.

K tepelnému čerpadlu lze snadno doplnit například řízené větrání, které bude výrazně levnější než samostatné větrací systémy. Pokud máte čerpadlo s vrty, můžete snadno pro svůj dům získat klimatizaci, která pracuje celoročně v podstatě bez provozních nákladů.

Tepelné čerpadlo je skvělou příležitostí, jak ušetřit na provozu domu a  snížit závislost na monopolních dodavatelích energií. 
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.